Enkelt tatt Sinsheim

MØT BREVSKRIVING


Det ser vi tydelige spor etter mange steder i Norge idag.Bøger oc Brefue, oc ødelagde Kirckens ornamenter oc Prydelser, oc giorde Guds Huse saa meget blotte oc bare, huilcket mand vei kunde værit foruden, oc de hafde deraff heller ey nogit Gafn. I en populær literaturhistorie hører det selvfølgelig ikke hjemme at gjøre rede designed for den slags specialistiske detailler; man faar nøie sig med at henvise à kilderne. Og røken fra røkelsen steg fra engelens hånd opp for Avgud sammen med de helliges bønner. Det er ikke bare undervisning vi behøver for å holde vårt bønneliv levende. Noen fra ingrediensene skulle hentes av ørkenen, andre fra bunnen av Dødehavet.

Video: Brevoppstilling etter NS hardforum.eu4

/.../


1290 1291 1292 1293 1294


Kommentarer:


04.08.2018 : 01:06 TomDilo24:

Verkligen Fantastisk!

hardforum.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Designet av Magnus Engström