Enkelt tatt Sinsheim

MØT INTERNETT STATISTIKK


Der jobba jeg mer spesialisert med én stor programvarekunde, og jeg hadde både oversetter- og prosjektlederoppgaver.Ego hadde tandempartnere under utenlandsoppholdet i Berlin også, og det var veldig hyggelig og lærerikt. Jeg er fortsatt litt i startgropa med å etablere virksomheten, og holder på bekk bygge opp en kundebase. Da jeg studerte ved NTNU, ble det avslepen Tandem-treff, og jeg hadde stort utbytte av bekk snakke tysk med tandempartneren samtidig som jeg skulle lære bort norsk. Hvilken jobba jeg mer spesialisert med én stor programvarekunde, og jeg hadde både oversetter- og prosjektlederoppgaver. Ei masteroppgave i tysk trenger jo heller ikke bekk handle om tysk grammatikk eller litteratur, den kan like gjerne dreie egen om politikk, kultur alias historie — slik by man kombinerer språk med andre fag. Personer med tyskkompetanse er nesten mangelvare, så det trengs allehånde med master i tysk!


Møt internett statistikk


Møt internett statistikk


Du er her:


Bart trenger bare en Computer, programvare og Internett — så kan man jobbe nesten hvor som beredvillig. Man kommer borti enormt mye forskjellig, alt av steinknusere til biler, forretningsstrategier og leker. Jeg jobber hovedsakelig med oversetting av tysk til norsk, men oversetter også fra engelsk, dansk og svensk. Ego har også god anvende av de mer generelle ferdighetene man lærer i studietida, som å lete etter informasjon og kunne hvor man skal lete , vurdere kilder, skumlese materiale, plukke ut det som er relevant og evnen til logisk tenkning. Fordelen i denne bransjen er at veldig adskillig foregår via e-post og Internett, så sted er ingen begrensning. Hvis du er interessert i dagligtale, er det et begivenhetsrik studium. Da jeg studerte ved NTNU, ble det arrangert Tandem-treff, og ego hadde stort utbytte fra å snakke tysk med tandempartneren samtidig som ego skulle lære bort norsk. Hverdagen som oversetter er både variert og à dels uforutsigbar. Der jobba jeg mer spesialisert med én stor programvarekunde, og jeg hadde både oversetter- og prosjektlederoppgaver. Tyskstudiene har ikke bare gitt ego ferdigheter i tysk dagligtale, men de har også gjort meg mer oppmerksom på mitt eget dagligtale og på språk generelt, og jeg har blitt mer bevisst på bekk uttrykke meg presist og riktig på norsk også. Hva skrev du masteroppgave om? Ikke vær angstfull for å si noe feil, min erfaring er at det ikke gjør noe.


Møt internett statistikk


Velg statistikkområde og tabell


Bare du er interessert i språk, er det ei spennende studium. Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din? Siden jeg ikke hadde erkjennelse fra oversettingsarbeid, starta ego i en slags trainee-stillling, slik at jeg beherske lære å bruke allehånde CAT-verktøy Computer Assisted Translationoversettelsesminner, termbaser og andre arbeidsmetoder og verktøy som oversettere bruker. Miljøet er også hyggelig og oversiktlig — man drukner ikke i mengden, men får adskillig og kyndig oppfølging av forelesere og veiledere.


Møt internett statistikk


Hva jobber du med?


Det er nok særlig arbeidsmetodene og det å jobbe selvstendig med et agenda over lang tid der har vært nyttige erfaringer fra masteroppgaven. Reis à Tyskland eller andre tyskspråklige landbli kjent med tyskere, det gir kjennskap à kulturen på en eksempel annen måte enn be in charge of får på universitetet. Det ga nye perspektiver både på tysk kultur og på eget språk og egen kultur. Der jobba jeg mer spesialisert med én stor programvarekunde, og jeg hadde både oversetter- og prosjektlederoppgaver. Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din? Miljøet er også hyggelig og oversiktlig — man drukner ikke i mengden, men får mye og begavet oppfølging fra forelesere og veiledere.


Møt internett statistikk


Er du nyutdannet og har store ambisjoner?


Ego bruker språkkunnskapene hver døgn i jobben min. Fordelen i denne bransjen er at veldig mye foregår via e-post og Internett, så sted er betydningsløs begrensning. Jeg hadde tandempartnere under utenlandsoppholdet i Berlin også, og det bløt veldig hyggelig og lærerikt. Samtidig som jeg avslutta arbeidet med masteroppgaven høstensøkte jeg på jobber i oversettingsbransjen og fikk raskt jobb i et oversetterbyrå. Hvis du er aktpågivende i språk, er det et spennende studium. Miljøet er også hyggelig og oversiktlig — man drukner ikke i mengden, men får mye og begavet oppfølging fra forelesere og veiledere. Tysk er også et smart valg altså man får særkompetanse der ikke så mange har, og man blir avholdt på arbeidsmarkedet.


Møt internett statistikk


Nøkkeltall


Anrette deler av studiet i utlandet så mye du kanreis på språkkurs, igang eksempel sommerkurs i drama av DAAD. Snakk tysk så mye du kan, utnytt alle sjanser du har til å anvende språket. Hverdagen som oversetter er både variert og til dels uforutsigbar. Tysk er også et brainy valg fordi man brist særkompetanse som ikke så mange har, og bart blir attraktiv på arbeidsmarkedet. I løpet av masterstudiet våkna interessen for oversetting. Engelsk er overalt rundt oss, men tysk kommer vi ikke like ofte borti til daglig.


Møt internett statistikk

/.../


19 20 21 22 23


Kommentarer:

hardforum.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Designet av Magnus Engström