Enkelt tatt Sinsheim

BEKJENT ORDFORRÅD


Samtidig som jeg avslutta arbeidet med masteroppgaven høstensøkte jeg på jobber i oversettingsbransjen og fikk raskt jobb i et oversetterbyrå.Ego har også god anvende av de mer generelle ferdighetene man lærer i studietida, som å lete etter informasjon og kunne hvor man skal letevurdere kilder, skumlese materiale, dalke ut det som er relevant og evnen à logisk tenkning. Siden ego ikke hadde erfaring av oversettingsarbeid, starta jeg i en slags trainee-stillling, altså at jeg kunne lære å bruke ulike CAT-verktøy Computer Assisted Translationoversettelsesminner, termbaser og andre arbeidsmetoder og verktøy som oversettere bruker. Jeg tror også dagligtale i kombinasjon med designed for eksempel økonomi eller samfunnsfag kan være smart, altså har man både språkkompetanse og annen faglig anlegg, og stiller enda sterkere. Tysk er også ei smart valg fordi be in charge of får særkompetanse som ikke så mange har, og man blir attraktiv for arbeidsmarkedet. Ta deler fra studiet i utlandet så mye du kanreis for språkkurs, for eksempel sommerkurs i regi av DAAD. Det er nok attpå arbeidsmetodene og det bekk jobbe selvstendig med ei prosjekt over lang alder som har vært nyttige erfaringer fra masteroppgaven.


Hva jobber du med?


Hva skrev du masteroppgave om? Jeg tror også dagligtale i kombinasjon med designed for eksempel økonomi eller samfunnsfag kan være smart, altså har man både språkkompetanse og annen faglig anlegg, og stiller enda sterkere. Det ga nye perspektiver både på tysk kultur og på eget dagligtale og egen kultur. Banquet beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag: Det er nok særlig arbeidsmetodene og det å jobbe autonom med et prosjekt above lang tid som har vært nyttige erfaringer av masteroppgaven. Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?


Bekjent ordforråd


Hva er det beste ved jobben din?


Tyskstudiene har ikke bare gitt meg ferdigheter i tysk språk, men de har også gjort meg mer oppmerksom på mitt eget morsmål og på dagligtale generelt, og jeg har blitt mer bevisst for å uttrykke meg presist og riktig på norsk også. Med seks års erfaring fra oversetterbransjen valgte jeg å starte opp som selvstendig næringsdrivende oversetter høsten Jeg hadde tandempartnere under utenlandsoppholdet i Berlin også, og det bløt veldig hyggelig og lærerikt. Dine beste jobb- og karrieretips til de der studerer i dag: Fordelen i denne bransjen er at veldig mye foregår via e-post og Internett, så sted er betydningsløs begrensning. Samtidig som ego avslutta arbeidet med masteroppgaven høstensøkte jeg på jobber i oversettingsbransjen og fikk raskt jobb i ei oversetterbyrå. Man trenger austere en PC, programvare og Internett — så kan man jobbe nesten hvor som helst.


Bekjent ordforrådTyskstudiene har ikke bare gitt meg ferdigheter i tysk språk, men de har også gjort meg mer oppmerksom på mitt eget morsmål og på dagligtale generelt, og jeg har blitt mer bevisst for å uttrykke meg presist og riktig på norsk også. Der jobba ego mer spesialisert med én stor programvarekunde, og ego hadde både oversetter- og prosjektlederoppgaver. Etter cirka fire alder som alt-mulig-oversetter, skifta ego jobb til et annet oversetterbyrå som spesialiserer egen på blant annet IT-oversetting. Samtidig som jeg avslutta arbeidet med masteroppgaven høstensøkte jeg på jobber i oversettingsbransjen og fikk raskt jobb i et oversetterbyrå. Jeg bruker språkkunnskapene hver dag i jobben min. Fordelen i denne bransjen er at veldig adskillig foregår via e-post og Internett, så sted er ingen begrensning.


Bekjent ordforråd

Ego jobber hovedsakelig med oversetting fra tysk til norsk, men oversetter også av engelsk, dansk og svensk. Hverdagen som oversetter er både variert og à dels uforutsigbar. Jeg bruker språkkunnskapene hver dag i jobben min. Det er et ganske snevert anliggende, og jeg fikk ei skikkelig dypdykk i tyske setningskonstruksjoner — samtidig der jeg lærte mer generelle ferdigheter som å danske relevant informasjon, analysere album, systematisere materiale, trekke slutninger og formulere selve avhandlingen på tysk. I løpet av masterstudiet våkna interessen for oversetting. Det ga nye perspektiver både for tysk kultur og for eget språk og egen kultur. Fordelen i dette bransjen er at diger mye foregår via e-post og Internett, så sted er ingen begrensning. Det er nok særlig arbeidsmetodene og det å jobbe selvstendig med et agenda over lang tid der har vært nyttige erfaringer fra masteroppgaven. Tyskoversettere er en ganske sjelden rase, så firmaet var diger fornøyd med å få en tyskoversetter til.Bekjent ordforråd

/.../


705 706 707 708 709


Kommentarer:

hardforum.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Designet av Magnus Engström