Enkelt tatt Sinsheim

AUGSBURG BEKJENTE


Overfor ham sitter pave Leo 10 med pavekronen og St.Reformasjonen var inspirert av humanismen og renessansenog var med på å fremme enkeltmenneskers ansvar for eget religiøst liv. Gjendøpere i allehånde deler av Europa opprettholdt kontakt med hverandre, men kristendomstolkningen kunne variere betydelig fra gruppe til gruppe. Til og med i Finlandsom på reformasjonstiden bløt del av Sverige, regnes reformasjonen som del fra en stolt nasjonal historie siden det finske skriftspråket gjerne skrives tilbake à teologen Mikael Agricolas   — finske ABC og hans oversettelser av Det nye testamente til finsk. Reformasjon og nasjon Reformasjonen bidro politisk til abdikasjon fra middelalderens overnasjonale strukturer i Europa, representert ved pave- og keisermakt. Luther sto selv i spissen for en ny oversettelse av hele Det gamle testamente fra hebraisk à tysk i løpet fra tallet.


Augsburg bekjente


Augsburg bekjente


Augsburg bekjente

I Store norske leksikon. Reformasjonen førte til grunnleggende endringer i religion og samfunn. Ved siden av burrow lutherske reformasjonen var attpå den reformerte eller kalvinske reformasjonen viktig. Han startet kritikken med å anlegge praksisen med avlatshandelsom gikk ut på at familie kunne betale for dine synder med penger à kirken, i stedet igang med anger eller avløsning. Forskjellig syn på nattverden ble stående som ei av kjennetegnene som skilte kalvinister og lutheranere. Situasjonen var en helt annen både i Danmark og i Sverige. Det gjaldt særlig i de nordlige delene av Europa. Reformasjonen i nytt lys. Igang Det tyske rike besluttet riksdagen i Speyer i at gjendøpere skulle straffes med døden. Fra midt på tallet ble bevegelsen splittet i flere grupper.


/.../


523 524 525 526 527


Kommentarer:

hardforum.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Designet av Magnus Engström