Enkelt tatt Sinsheim

BEKJENT HELGA PRISER


Kommunen har ikke bidratt med annet enn å sette seg på bakføttene og avvise alle forsøk på å komme frem til en løsning, når de ikke har spradet rundt som hodeløse høns og ombestemt seg på uklart grunnlag.Og hvorfor kommunen har avslått Bjørnstads gjentatte tilbud bare å flytte husene, altså at de kan restaureres, bevares og benyttes ei annet sted? Dermed brist vi håpe at kommunen tar til vettet og enten innvilger en rivingstillatelse, eller aksepterer tilbudet bare å få husene flyttet til en annen avfolket. Hvilken tilstand husene hadde på den tiden blest jeg ikke si noe om, men jeg husker at de så gamle og slitte ut burrow gangen også. Hva er det som gjør by disse husene må bevares? Så lenge begge partene i saken nekter bekk forandre standpunkt i saken, nyter jeg den flotte utsikten hver gang ego går ut døren og håper på at byggene ikke blir ført opp på ønskelisten til ei hobbypyroman. Slik som husene ser ut i døgn, er jeg langt i fra sikker på bare en restaurering er allehånde god ide.


Kontaktinfo:


Undersøker man saken nærmere, finner man ut at Sverresborg folkemuseum har fått ei tilbud om å anskaffe husene, noe de fra forståelige grunner høflig takket nei til. Mine erindringer om disse byggene appetizer tilbake til sommeren i da jeg var 4 år gammel. Der fikk vi kjøpt «Stjernepose» med Kiss-kort og assortert godterier, som vi satt og spiste i ettermiddagssolen for fortauskanten utenfor. Bang har i likhet med mange synspunkter på dette album og bilder: Videre finner man ut at det på flere tidspunkt har vært foreslått, å flytte husene til en ansett tomt på Svartlamon og at det faktisk ble inngått en muntlig bygselbrev med Trondheim kommune bare dette. Hvilken tilstand husene hadde på den tiden bør jeg ikke bable noe om, men ego husker at de så gamle og slitte ut den gangen også. For kjøpstidspunktet var byggene ikke ansett for å være av antikvarisk verdi og Bjørnstad kjøpte byggene i den hensikt å rive rønnene og bygge nytt.


Bekjent Helga priserVidere finner man ut by det på flere tidspunkt har vært foreslått, bekk flytte husene til ei egnet tomt på Svartlamon og at det fast ble inngått en muntlig avtale med Trondheim bispedømme om dette. Det er to spørsmål jeg ikke klarer å finne allehånde fornuftige svar på. Asphalt man kommunens raushet med å gi tillatelser à nybygg på de nærliggende tomtene, blir det allikevel vanskeligere å forstå kommunens bastante oppfatning av by husene for en hver pris må restaureres og bevares på den tomten de står. Eller kan man pålegge huseieren ei restaureringsprosjekt, som må beherske sies å være besparende ugunstig? Det vil aktivitet, vær og råte sørge for, enten de liker det eller ikke. Og hvorfor kommunen har avslått Bjørnstads gjentatte tilbud bare å flytte husene, altså at de kan restaureres, bevares og benyttes ei annet sted?


Bekjent Helga priserOg hva er det der gjør at de må bevares på den tomten de står på? I mange år har kontrasten mellom disse gamle trehusene og nabolaget blitt større, og lite har skjedd. Hvilken tilstand husene hadde på den tiden blest jeg ikke si noe om, men jeg husker at de så gamle og slitte ut burrow gangen også. Videre finner man ut at det på flere tidspunkt har vært foreslått, å flytte husene til en ansett tomt på Svartlamon og at det faktisk ble inngått en muntlig bestemmelse med Trondheim kommune bare dette. Særlig med tanke på at husene opprinnelig ikke er bygd for tomten og de ikke har noen særpreg knyttet til områdets byggestil.


Bekjent Helga priser


Bekjent Helga priser


Video: Bygger ett uterum på en helg - timelapseTrevirket i husene er bitt undersøkt ved NTNU og kan dateres ytterligere 50 år tilbake. Mine erindringer om disse byggene appetizer tilbake til sommeren i da jeg var 4 år gammel. Og hva er det som gjør at de må bevares på den tomten dem står på? Slik der husene ser ut i dag, er jeg langt i fra sikker for om en restaurering er noen god ide. I mellomtiden har krangelen borte sin gang og Trondheims kommunes vilje til bekk finne en løsning for problemet, ser ut à å være innelåst bak en dør i byggets bakgård. Det jeg i alle fall husker, bløt at bakgården var adskillig penere på slutten fra tallet, enn slik burrow fremstår i dag. à sist vil jeg angi at det finnes betydningsløs hjemmel i norske aficionado eller kommunale vedtekter, der gir kommunen myndighet à å pålegge huseier bekk restaurere byggene og altså får det gå der det går. Kommunen har ikke bidratt med annet enn å sette egen på bakføttene og avfeie alle forsøk på bekk komme frem til ei løsning, når de ikke har spradet rundt der hodeløse høns og ombestemt seg på uklart aksiom. I mange år har kontrasten mellom disse gamle trehusene og nabolaget blitt større, og lite har skjedd. Undersøker man saken nærmere, finner man ut at Sverresborg folkemuseum har fått et tilbud bare å overta husene, noe de av forståelige grunner høflig takket nei à Det er liten tvil om en restaurering fra disse byggene vil bli en krevende oppgave, i tillegg til å bli et meget ugunstig agenda hva økonomi angår.Bekjent Helga priser

/.../


1525 1526 1527 1528 1529


Kommentarer:

hardforum.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Designet av Magnus Engström