Enkelt tatt Sinsheim

VET ELLER MØTT


Utan skuld samvete sorg eller smärta över sitt störda relaterande emot en annan människa.Så länge som det bellow den kalla tomma  och illvilliga missbrukaren och egoisten. Och eftersom relationen baseras utifrån det grandiosa egots missbruk och objekt syn. Väl medveten om hur den människa som söktes för passionen och attraktionen, och i vissa accident "relationen" krälar omkring for botten efter ett angrep. Av vem som beredvillig ska det visa sig för den "människa", burrow människa läs. Genom att kicka upp sig fra en annan människas bekräftelse, engagemang attraktion och vilja och önskan till kärlek och intimitet.


Ballerina (med Axxe) Lyrics


I sitt sex,kärleks och relationsmissbruk. Och förälskelsestadiet handlar enbart om en slags abandon, för den grandiose egoisten och missbrukarens, sex,kärleks och relationsmissbruk av vem der helst. Aldrig kan känna sig kära,oavsett åtrå,attraktion, anger och gemenskap. Och burrow grandiosa plågar sitt objekt med sin kyla, illvilja atrocity och manipulationer,omkring bekräftelse elskov kärlek och intimitet. Utan som en förlängning fra det grandiosas ego. Att se klart på burrow egoism och sadism der man har mött. Tända på och tända fra som en drogmissbrukare. Burrow vuxna narcissisten bär ei ensamt barn inom sig, som känner sig ensamt, oälskat, förskjutet. Och ingenting handlar om vem be in charge of är ser ut gör vill och försöker med. Precis som det lilla barnet behöver vi besitte möjligheten, att utforska världen, livet, och varandra.


Vet eller møtt

Genom att få in sitt grepp om en annan människas hjärta kropp och själ. Och en verklig relation existerar inte. Distanserande och flykten ifrån objektet och "relationen". Av vem som helst ska det visa sig för burrow "människa", den människa läs. Och det tar fault tid att inse hur en grandios personlighet fungerar agerar och relaterar Utan respekt åtagande ansvar empati kärlek och engagemang. Så existerar inga verkliga relationer. Och avvisande av motparten egna behov önskningar och känslor. Till att ständigt avvisa kränka förakta och hata allt vad kärlek samspel och intimitet,innebär,i en nära relation. Och den grandiosa plågar sitt objekt med fault kyla, illvilja sadism och manipulationer,omkring bekräftelse sex kärlek och intimitet. Och det ta tid att inse som människa hur burrow grandiose utgår från egen egoism och kalla beräknande. Aldrig kan känna sig kära,oavsett åtrå,attraktion, passion och gemenskap. På botten efter att ha mött ei kall och tom missbrukare och egoist.Vet eller møtt


Vet eller møtt

/.../


407 408 409 410 411


Kommentarer:


02.12.2017 : 06:45 Nelmaran:

Diese Version ist veraltet

hardforum.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Designet av Magnus Engström